Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia
6.45 - 8.30
   Serdeczne powitanie
   Zabawy indywidualne
   Przygotowanie do śniadania - toaleta
8.30 - 9.00 - Śniadanie
9.00 - 12.00
   Wspólna modlitwa - spotkanie z Biblią
   Zajęcia i zabawy w sali lub w plenerze
   Rozwijanie aktywności artystycznej przez słowo, obraz dźwięk, ruch
   Przygotowanie do obiadu - toaleta
11.30 - 12.00 - Obiad - 3,4 latki
12.00 - 12.30 - Obiad 5,6 latki
12.00 - 14.15
   Odpoczynek przy baśniach i opowiadaniach
   Zabawy rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolności
   Zajęcia i zabawy dowolne
   Spacery
   Zabawy na placu zabaw
   Przygotowanie do podwieczorku - toaleta
14.00 - 14.30 - Podwieczorek
14.30 - 16.45
   Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw
   Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci
   Praca indywidualna z dziećmi
   Powrót do domu