Ramowy rozkład dnia

 

 

Ramowy plan dnia ograniczenie działalności

w grupie Stokrotki - 2020/2021

 

I

7.00 - 8.00

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań według pomysłów
i zainteresowań dzieci

8.00 - 8.30

 

 

  

8.30 - 9.00

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zorganizowane zabawy słowno-ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, poranne ćwiczenia gimnastyczne

 

Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne przed posiłkiem.  

 

Śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu

II

9.00 - 11.30

 

Wspólna modlitwa

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze I

 

Zabawy swobodne w sali - zabawy tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, aktywności plastyczne, granie w gry planszowe, czytanie literatury dziecięcej.  Zajęcia indywidualne

 

Zabawy swobodne na placu zabaw, spacery, zorganizowane zabawy na świeżym powietrzu

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze II lub zajęcia dodatkowe według grafiku grupy (religia, rytmika, gimnastyka). Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne przed posiłkiem.

11.30 - 12.30

 

Obiad, zabiegi higieniczne po posiłku, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku

Odpoczynek na dywanie - czytanie literatury dziecięcej, słuchanie bajek
w wersji audio, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub klasycznej

III

12.30 - 14.00

 

 

 

 

 

14.00 – 16.30

Zabawy swobodne według pomysłów i zainteresowań dzieci

Zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego

Zabiegi higieniczne przed posiłkiem

 

Podwieczorek, czynności higieniczne po posiłku

 

Zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw. Zorganizowane zabawy integracyjne, badawcze, ruchowe

Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci (zumba, szachy, piłka)