Krąg tematyczny i przewidywane umiejętności

Tematy października:

Tydzień 1.         Jesień w ogrodzie

 1. Poznajemy warzywa
 2. Potrawy jarzynowe smaczne i zdrowe
 3. Liczymy warzywa
 4. Robimy zapasy na zimę
 5. Treflikowe przysmaki

 

Tydzień 2.         Życie zwierząt w jesiennym lesie

 1. Zwierzęta żyjące w lesie
 2. Zapasy wiewiórki
 3. Co jedzą zwierzęta
 4. Jeż – kolczasty zwierz
 5. Domy zwierząt

 

Tydzień 3.         Ptaki jesienią

 1. Poznajemy ptaki
 2. Odloty ptaków
 3. Liczymy ptaki
 4. Sowa mądra głowa
 5. Ptasie przysmaki

  

Tydzień 4.         Jesień w sadzie

 1. Jesienna pogoda
 2. Kalendarz pogody
 3. Liczymy krople deszczu
 4. Pogodowe emocje
 5. Jesienna szaruga

 

Przewidywane osiągnięcia

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-dorysowuje  brakujące części warzyw

-dzieli słowa na głoski i wyodrębnia głoski w nagłosie

-gra na instrumencie

-ilustruje opowiadanie nauczyciela sylwetami

-inscenizuje treść piosenki

-jest samodzielne w szatni rozbiera i ubiera się w odzież wierzchnią 

-jest sprawne ruchowo

-lepi z plasteliny

-ma poczucie rytmu

-nazywa poszczególne warzywa

-odgaduje zagadki

-odrysowuje i wycina z papieru określone kształty

-pamięta o myciu warzyw przed spożyciem

-pisze literę a A po śladzie i bez wzoru

-posługuje się pojęciami określającymi położenie

-potrafi nazwać miejsce , w którym rosną warzywa

-powtarza rytmicznie rymowankę

-prawidłowo posługuje się przyborami

-przelicza liczebnikami do 3 i więcej

-przelicza liczebnikami porządkowymi i głównymi

-przestrzega zasad ustalonych wcześniej

-rozpoznaje cyfry 1,2,3 i znaki +,=

-śpiewa poznaną piosenkę

-tworzy logiczne wypowiedzi budując przy tym dłuższe zdania

-uczestniczy w zabawach tematycznych przyjmując określone role

-wie na czym polega praca ogrodnika

-wie, żeby osiągnąć sukces należ  pracować i być cierpliwym

-wyjaśni znaczenie słowa „cierpliwość”

-zna znak graficzny cyfry 3

-zna znak graficzny litery A, a drukowany i pisany

-słucha zdań czytanych przez nauczyciela i dobiera odpowiednie ilustracje

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-dzieli słowa na głoski

-interesuje się książkami , atlasami o tematyce przyrodniczej

-lepi z masy solnej jeża

-odgaduje zagadki dotyczące leśnych zwierząt

-odtwarza krótkie struktury rytmiczne

-pisze literę m ,M po śladzie i bez wzoru

-pisze nowo poznaną literę po śladzie i samodzielnie

-potrafi ułożyć logiczne zdanie

-potrafi wypowiedzieć się o zwyczajach wiewiórki

-prawidłowo formułuje zdania i je  zadaje

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia koordynacji oko-ręka

-precyzyjnie koloruje obrazki

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-samodzielnie czyta krótkie wyrazy i sylaby

-samodzielnie wykonuje pracę wg instrukcji

-słucha z uwaga opowiadania

-stosuje określenia położenia w przestrzeni

-śpiewa piosenkę

-udziela odpowiedzi na pytania

-układa rymy do podanych wyrazów

-układa rytmy na dywaniku

-układa z materiału przyrodniczego wzór litery M, m

-wie co to jest gawra

-wydziera kawałki kolorowego papieru

-wykonuje zadania matematyczne

-wypowiada się nt. treści pełnymi logicznymi zdaniami

-wypowiada się nt. życia niektórych zwierząt leśnych

-zna i stosuje w działaniach znaki matematyczne +,= oraz cyfry1-3

-zna jeża i opowiada o jego zwyczajach

-zna zabawę „Chodzi lisek…

-zna znak graficzny litery M, m drukowany i pisany

-słucha zdań czytanych przez nauczyciela i dobiera odpowiednie ilustracje

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-dzieli słowa na głoski

-interesuje się książkami , atlasami o tematyce przyrodniczej

-lepi z masy solnej jeża

-odgaduje zagadki dotyczące leśnych zwierząt

-odtwarza krótkie struktury rytmiczne

-pisze literę m ,M po śladzie i bez wzoru

-pisze nowo poznaną literę po śladzie i samodzielnie

-potrafi ułożyć logiczne zdanie

-potrafi wypowiedzieć się o zwyczajach wiewiórki

-prawidłowo formułuje zdania i je  zadaje

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia koordynacji oko-ręka

-precyzyjnie koloruje obrazki

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-samodzielnie czyta krótkie wyrazy i sylaby

-samodzielnie wykonuje pracę wg instrukcji

-słucha z uwaga opowiadania

-stosuje określenia położenia w przestrzeni

-śpiewa piosenkę

-udziela odpowiedzi na pytania

-układa rymy do podanych wyrazów

-układa rytmy na dywaniku

-czyta teksty z wykorzystaniem obrazków

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-dzieli słowa na głoski

-ilustruje sylwetami opowiadanie

-improwizuje przy muzyce dzieląc się rolami

-interesuje się przyrodą

-kalkuje ptaki

-koloruje kredkami na określony temat oraz wg określonego kodu

-korzysta z barw jesiennych (pomarańczowy, czerwony..)

-łączy w pary litery

-ma poczucie rytmu

-maluje farbami plakatowymi przy muzyce

-odgaduje nazwę ptaka

-odgrywa scenki

-pisze literę t, T po śladzie i bez wzoru

-potrafi opisać wygląd i zwyczaje niektórych ptaków

-prawidłowo posługuje się przyborami do pisania

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-rozpoznaje ptaki: jaskółka, gil, sójka, sikorka i wróbel,

-rozpoznaje utwory muzyki poważnej

-rozwiązuje zagadki o ptakach

-rysuje na określony temat

-słucha opowiadania o ptakach i Treflince

-śpiewa poznaną piosenkę

-układa i odczytuje działania matematyczne 

-w sposób prawidłowy reaguje na zmiany tempa

-wie które ptaki odlatują do ciepłych krajów

-współdziała w zespołach

-wykleja plasteliną i piórkami

-wykonuje działania dodawania i odejmowania

-wypowiada się nt.  treści ilustracji

-zna  i rozpoznaje cyfry 1-4

-zna znak graficzny cyfry 4

-zna znak graficzny litery T, t drukowany i pisany

-aktywnie uczestniczy w zabawie badawczej

-czyta imiona dzieci

-czyta sylaby i krótkie wyrazy

-dba o estetykę pracy

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej

-dzieli słowa na sylaby i głoski

-jest sprawne manualnie i grafomotorycznie

-liczy słowa w zdaniach

-łączy takie same napisy

-odgaduje dźwięki

-odtwarza określony rytm

-potrafi określić pogodę i posługuje się symbolami pogody

-potrafi wyjaśnić niektóre przysłowia

-prawidłowo formułuje wypowiedź

-precyzyjnie wycina i kreśli linie pionowe i poziome

-przelicza, dodaje i odejmuje w zakresie 6

-przestawia swoje emocje a pomocą symboli

-rozróżnia i nazywa instrumenty oraz gra na nich rytmicznie

-rozróżnia i rysuje symbole pogodowe

-słucha utworu muzyki klasycznej

-słucha wiersz i analizuje jego treść

-tworzy pracę techniką „mokre w mokrym”

-tworzy przeciwstawne słowa

-układa schemat wyrazu „igła”

-używa właściwych określeń pogodowych

-wyciąga wnioski

-wymieni składniki cyfry 6

-wypowiada się nt. zjawisk atmosferycznych

-zachowuje prawidłowy kierunek pisania

-zna cechy później jesieni

-zna zjawisko powstawania tęczy i wymienia jej kolory

-zna znak graficzny litery „ i I” oraz pisze literę „Ii” po śladzie i samodzielnie