RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GWIAZDECZKI

2020/2021

I

7.00-8.00

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań według pomysłów
i zainteresowań dzieci.

8.00-8.30

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Zorganizowane zabawy słowno-ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, poranne ćwiczenia gimnastyczne.

Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne przed posiłkiem.  

8.30-9.00

Śniadanie. Czynności higieniczne po śniadaniu.

II

9.00-12.00

Wspólna modlitwa.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Zabawy swobodne w sali - zabawy tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, aktywności plastyczne, granie w gry planszowe, czytanie literatury dziecięcej.  Zajęcia indywidualne.

Zabawy swobodne na placu zabaw, spacery, zorganizowane zabawy na świeżym powietrzu.

Zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego.

Zajęcia dodatkowe według grafiku grupy (religia, rytmika, gimnastyka).

Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne przed posiłkiem.

12.00-14.00

Obiad, zabiegi higieniczne po posiłku, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku.

Odpoczynek na dywanie - czytanie literatury dziecięcej, słuchanie bajek w wersji audio, słuchanie muzyki relaksacyjnej
lub klasycznej.

Zabawy swobodne według pomysłów i zainteresowań dzieci.

III

14.00-14.30

Zabiegi higieniczne przed posiłkiem.

Podwieczorek, czynności higieniczne po posiłku.

14.30-16.30

Zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw. Zorganizowane zabawy integracyjne, badawcze, ruchowe.

Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci (Zumba/szachy/piłka).