Formacja Rodzin

 

STOWARZYSZENIE NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY  

przy Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek

To wspólnota osób świeckich żyjących charyzmatem Zgromadzenia Sióstr Najświetszej Rodziny z Nazaretu

 dla zainteresowanych:  http://www.nazaret.opoka.net/

 

Wspólnota Stowarzyszenia przy Domu Sióstr w Poznaniu przy ul. Miastkowskiej 124

kontakt: s. Bernadeta Dyc      tel. 507 720 614   lub   61 868 19 72

Serdecznie zapraszamy małżeństwa sakramentalne, rodziny, osoby samotne, wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją relację z Panem Bogiem, troszczą się o rozwój duchowy swojej rodziny i pragną żyć na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Skupienia comiesięczne, rekolekcje, spotkania weekendowe, warsztaty weekendowe - zapraszamy do osobistego kontaktu lub telefonicznego 

- Siostry Nazaretanki

Warsztaty dla małżeństw:

JAK ZDOBYĆ CIĘ NA NOWO. O PIELĘGNOWANIU MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ NA CO DZIEŃ

13-15 maja 2016 r.

Warunkiem uczestnictwa jest obecność obojga małżonków. ZGŁOSZENIA DO 15 KWIETNIA

więcej na stronie Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu

 

NAJBLIŻSZE SKUPIENIE 12 CZERWCA OD GODZ. 15:00

Dom Siótr Nazaretanek przy Miaskowskiej