Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na Rok Szkolny 2018/19

Drodzy Rodzice

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI WRAZ
Z ZAŁĄCZNIKAMI MOŻNA POBRAĆ W BIURZE PRZEDSZKOLA LUB
WYPEŁNIĆ I WYDRUKOWAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ
https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

WYPEŁNIONE WNIOSKI, POBRANE W PRZEDSZKOLU LUB WYPEŁNIONE I WYDRUKOWANE ZE STRONY INTERNETOWEJ: (https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/) NALEŻY  DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA!!!

 UWAGA WAŻNE!!!

DO KAŻDEGO WNIOSKU MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE ZAŁĄCZNIKI POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW.
WNIOSKI MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ OBYDWOJE RODZICÓW.
ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE NA WYŻEJ PODANEJ STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE DOKUMENTY.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Dokładniejszych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 797 907 958 (Dyrektor s. AGATA)