Treści edukacyjne

 

Projekt VII:  POWIETRZE (WŁAŚCIWOŚCI POWIETRZA)

 

Czas trwania projektu: 3 tygodnie

Cele ogólne projektu:

- Budowanie wiedzy o powietrzu (w szczególności o jego właściwościach).
- Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia dotyczące powietrza i związanych z nim zjawisk.
- Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
- Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i analizowania wyników.
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi.
- Rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie poprawnego ubierania się, adekwatnego do pogody.
- Kształtowanie postawy proekologicznej. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska (w szczególności w aspekcie zanieczyszczeń powietrza).
- Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.
- Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

Główne idee:

1. Powietrza nie widać, ale jest wszędzie. Można je "złapać i zamknąć" na jakiś czas np. w płucach, balonie lub butelce.
2. Powietrze nie pachnie, ale przenosi zapachy.
3. Każdy z nas ma w sobie powietrze. Powietrze jest nam potrzebne do życia.
4. Powietrze może być ciepłe lub zimne.
5. Powietrze jest zanieczyszczane przez dymy z kominów, rur wydechowych samochodów (spaliny).

 Przewidywane osiągnięcia 
(PIERWSZY ORAZ DRUGI TYDZIEŃ PROJEKTU): 

Dziecko:
- wykonuje ćwiczenie oddechowe zgodnie z instrukcjami
- uczestniczy w zabawie ruchowej
- rzuca balon do drugiej osoby
- łapie balon
- razem z innymi dziećmi recytuje rymowankę
- odgrywa rolę
- liczy
- wstępnie szacuje liczbę balonów – na oko
- wystukuje rytm na balonie, powtarza rytm
- bierze udział w aktywnościach grupowych
- opisuje właściwości powietrza takie jak: kolor, zapach, ciężar
- wykonuje doświadczenie
- opowiada o swoich obserwacjach
- zadaje pytania związane z doświadczeniem
- obserwuje doświadczenie
- opisuje obserwowane zjawisko
- rozdmuchuje kroplę farby na kartce
- przy użyciu kredek ołówkowych dorysowuje elementy za obrazie według własnego pomysłu
- zadaje pytania związane z tematyką zajęć
- opisuje wydarzenia przedstawione na prezentacji
- odpowiada na pytania nauczyciela
- słucha wiersza
- zadaje pytanie związane z treścią wiersza
- rozwiązuje zagadki słowne
- uczestniczy w spacerze
- poszukuje zapachów
- określa zapachy
- opisuje obraz
- nazywa pory roku
- opisuje temperaturę powietrza posługując się zwrotami: ciepło, zimno
- porównuje temperaturę powietrza posługując się zwrotami: cieplej, zimniej
- wymienia oznaki wiosny
- poszukuje znaków wiosny
- odpowiada na zadawane mu pytania