Treści edukacyjne

 

Projekt X:  WODA (WODA JEST NIEZWYKŁA)

 

Czas trwania projektu: 4 tygodnie

Cele ogólne projektu:

- Budowanie wiedzy o wodzie (w szczególności o właściwościach fizycznych wody i jej roli w życiu człowieka).
- Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z wodą.
- Rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania kształtów i kolorów.
- Rozwijanie umiejętności obserwowania i opisywania badanych zjawisk.
- Rozwijanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń naukowych, prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków.
- Kształtowanie postawy prozdrowotnej. Kształtowanie nawyku picia wody.
- Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.
- Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

Główne idee:

1. Woda nie ma stałego kształtu.
2. 
Czysta woda nie ma koloru – jest przezroczysta. Brudna woda ma kolor.
3. 
Czysta woda nie ma smaku.
4. 
W wodzie można rozpuszczać wiele substancji, ale są takie, których nie da się rozpuścić.
5. 
W ciepłej wodzie można coś szybciej rozpuścić niż w zimnej. Gdy mieszamy, rozpuszczanie jest szybsze.

 Przewidywane osiągnięcia
: 

Dziecko:
- rozpoznaje dźwięki
- dopasowuje źródło dźwięku do ilustracji
- wymienia możliwe zastosowania wody
- słucha zagadki i proponuje jej rozwiązanie
- opowiada swoimi słowa o treści piosenki
- śpiewa piosenkę
- obrazuje piosenkę ruchem
- ilustruje wypowiadane słowa gestami
- przelicza obiekty
- nazywa i rozpoznaje podstawowe kolory
- określa wielkość posługując się słowami: mały, duży
- klasyfikuje obiekty ze względu na ich wielkość
- rozpoznaje i nazywa wybrane figury geometryczne
- klasyfikuje obiekty ze względu na ich kształt
- wykleja obraz techniką wydzieranki
- tworzy obraz techniką malowania palcami
- aktywnie słucha muzyki poważnej
- obrazuje ruchem muzykę
- opisuje wielkość i kształt butelek wody mineralnej
- szacuje, w której butelce jest więcej/mniej wody
- opisuje smak swojej wody
- opisuje swoje samopoczucie w momencie odczuwania pragnienia po intensywnej zabawie
- opisuje wydarzenia przedstawione na prezentacji
- przelewa wodę do wybranego naczynia
- określa kształt, który woda przybrała
- porównuje ilość wody w naczyniach
- wykonuje ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem balonów
- miesza różnego rodzaju ciecze przy użyciu pipety
- obserwuje sposób mieszania się cieczy
- nazywa kolory
- wykonuje pracę plastyczną techniką akwarelową
- ozdabia etykietę na butelce wody według własnego pomysłu
- próbuje rozpuścić substancje w wodzie
- próbuje różnych rodzajów wody i określa ich smak