Ramowy rozkład dnia


6.45 - 8.00     
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, działania indywidualne adekwatne do potrzeb i zainteresowań dzieci - grupa łączona w sali Słoneczek
 
8.00 - 8.30    
Przejście do sali Puchatków. Zorganizowane zabawy słowno-ruchowe lub zabawy swobodne dzieci, ćwiczenia ogólnorozwojowe, poranne ćwiczenia gimnastyczne, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne przed posiłkiem
 
8.30 - 9.00     
Śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu
 
9.00 - 9.15     
Wspólna modlitwa
 
9.15 - 10.00     
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zabawy swobodne w sali, zajęcia indywidualne, zajęcia dodatkowe według grafiku grupy
 
10.00 - 11.00   
Zabawy dowolne na placu zabaw, spacery, zorganizowane zabawy na świeżym powietrzu
 
11.00 - 11.30 
Zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, czynności higieniczne przed posiłkiem
 
11.30 - 12.30 
Obiad, czynności higieniczne po posiłku, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku 
 
12.30 - 13.30 
Odpoczynek na materacach przy akompaniamencie muzyki klasycznej, kołysanek oraz bajek; czytanie literatury dziecięcej
 
13.30 - 14.00 
Czynności porządkowe po odpoczynku, zabawy indywidualne, czynności higieniczne przed posiłkiem
 
14.00 - 14.30 
Podwieczorek, czynności higieniczne po posiłku
 
14.30 - 16.45 
Zabawy zorganizowane i dowolne w sali lub na placu zabaw.