Treści edukacyjne

 

Projekt "Wielkanoc"

Cele ogólne projektu:

- Poznawanie tradycji  i obrzędów świątecznych
- Wzbudzanie szacunku wobec wiary
- Wzmacnianie więzi rodzinnych
- Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z tradycjami
- Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie
- Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym

Główne idee:

1. Święta Wielkanocne to święta wiosenne. Wiosną wszystko budzi się do życia.
2. Wielkanoc to czas świętowania Zmartwychwstania Pana Jezusa.
3. Jajko jest symbolem życia oraz Wielkanocy. Z jajek wykluwają się pisklęta.
4. Do tradycji wielkanocnych należy:  przygotowanie palm, malowanie pisanek, święcenie potraw, oblewanie się wodą – Śmigus-Dyngus, szukanie „Zajączka”, wspólne spożywanie uroczystego wielkanocnego śniadania.
5. W oczekiwaniu i radowaniu się ze Zmartwychwstania Jezusa bardzo ważne jest spędzanie czasu z ludźmi, którzy są dla nas ważni.

  

 
 
Przewidywane osiągnięcia:
 
Dziecko:
- opowiada o wybranych zwyczajach i symbolach Świąt Wielkanocnych
- rozpoznaje i dopasowuje wzory papierowych pisanek
- uczestniczy w zabawach ruchowych
- odgrywa role, posługując się ruchem
- dzieli się wiedzą z innymi
- wykonuje pracę plastyczną zgodnie z poleceniami nauczyciela
- klasyfikuje przedmioty według wielkości i koloru
- przelicza elementy
- odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza
- śpiewa piosenkę
- ćwiczy palce dłoni podczas barwienia pisanek, wycinania bibuły
- rozpoznaje dotykiem
- rozwija wyobraźnię
- tworzy przymiotniki
- obdarza uwagą pozostałe dzieci
- uczestniczy w zabawach ruchowych
- porównuje, szacuje
- ilustruje ruchem muzykę
- eksperymentuje narzędziami kreślarskimi
- stawia hipotezy i zadaje pytania
- słucha uważnie czytanego tekstu
- wczuwa się w sytuacje bohatera, nazywa towarzyszące emocje
- opowiada samodzielnie treść historii
- szuka związków przyczynowo - skutkowych
- słucha opowiadania biblijnego
- odpowiada na pytania nauczyciela
- wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
- wykonuje ćwiczenia motoryczne dłoni według instrukcji
- opisuje czynności
- ustala kolejność zdarzeń
- uczestniczy w zabawie zręcznościowej
- współdziała w zabawie z innymi dziećmi
- bierze udział w spotkaniu paraliturgicznym – Święconce
- utrwala nazwy pokarmów na stół wielkanocnych
- uczestniczy w przygotowaniu wielkanocnego posiłku
- używa nazw liczebników porządkowych
- ćwiczy orientację w przestrzeni
- utrwala pojęcia przestrzenne
- odgaduje zagadki
- reaguje na sygnał w muzyce
- manipuluje materiałem naturalnym