Treści edukacyjne

 

Projekt VII: POWIETRZE (WIATR)

 

Czas trwania projektu: 4 tygodnie

Cele ogólne projektu:

- Budowanie wiedzy o powietrzu (w szczególności o wietrze i jego wpływie na pogodę).
- Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z wiatrem, zjawiskami atmosferycznymi, wykorzystaniem siły wiatru przez człowieka.
- Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.
- Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków.
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi.
- Rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie poprawnego ubierania się, adekwatnego do pogody.
- Kształtowanie postawy proekologicznej. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska (w szczególności w aspekcie zanieczyszczeń powietrza).
- Kształtowanie nawyku prawidłowego oddychania.
- Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.
- Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

Główne idee:

1. Wiatr to ruch powietrza. Wiatr porusza różnymi przedmiotami.
2. Wiatr wieje z różną siłą. Może być delikatnym powiewem, silnym wichrem lub niszczącym huraganem.
3. Wiatr może wiać z różnych stron.
4. Wiatr może być ciepły lub zimny. Wiatr wpływa na pogodę.
5. Wiatr może być pożyteczny. Człowiek wykorzystuje wiatr do produkowania prądu.

 

 

 
 
Przewidywane osiągnięcia
(I oraz II TYDZIEŃ PROJEKTU):
 
Dziecko:
- słucha wiersza i zadaje pytanie związane z jego treścią
- tworzy własną kartę obserwacji
- dokonuje obserwacji zjawisk atmosferycznych
- wyraża swoje obserwacje w toku dyskusji
- tworzy trzyosobową grupę
- współpracuje z innymi dziećmi w celu wykonania zadania
- identyfikuje podobieństwa i różnice
- tworzy zbiory
- liczy znikające przedmioty
- dodaje pióra
- pokazuje na palcach wynik dodawania
- wykonuje ćwiczenia oddechowe
- wyrażania swoje myśli i spostrzeżenia za pomocą komunikatów werbalnych
- wykonuje polecenia ruchowe podczas wykonywania eksperymentu
- wykonuje pracę plastyczną według wskazówek nauczyciela
- rozdmuchuje piasek za pomocą słomki
- posługuje się klejem zgodnie z zasadami
- opisuje wydarzenia przedstawione na prezentacji
- identyfikuje przyczyny i skutki
- stawia hipotezę
- określa i porównuje cechy przedmiotów takiej jak wielkość i ciężar
- zadaje pytania związane z tematem
- ilustruje opowiadanie ruchem
- dostosowuje siłę ruchów zgodnie ze wskazówkami
- wykonuje eksperyment według wskazówek nauczyciela
- wykonuje chorągiewkę za pomocą drewnianych patyczków, bibuły i kleju
- opisuje siłę wiatru
- wskazuje kierunek wiatru
- prezentuje prognozę pogody
- opisuje obiekty, które widzi na niebie
- wymienia skojarzenia
- gra na instrumencie
- reaguje na umówione hasło
-śpiewa piosenkę zgodnie z linią melodyczną